MPEC zaprasza mieszkańców Osiedla Zielonego na spotkanie

Prezes Zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Sokółce zaprasza na spotkanie poświęcone modernizacji ciepłowni węglowej na Osiedlu Zielone 3.

MPEC Sokółka logo

W trakcie spotkania zostanie przedstawiona ostateczna, wybrana do realizacji koncepcja modernizacji ciepłowni oraz harmonogram prac wykonawczych.

Miejsce Spotkania : Szkoła Podstawowa Nr 3, Osiedle Zielone 2;
Data spotkania : 29 maja 2023 r (poniedziałek) godzina 16.00.

MPEC

Zaproszenie na bezpłatne badania mammograficzne

Plakat

MEDICA Sp. z o.o. Sp. K. zaprasza wszystkie mieszkanki miasta i gminy Sokółka w wieku 50-69 lat, które przez ostatnie 24 miesiące nie wykonywały mammografii na bezpłatne badanie mammograficzne finansowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

Kobietom spoza grupy refundowanej oferowane są badania odpłatnie w kwocie 120 zł.

Badanie wykonasz w mammobusie ustawionym przy Urzędzie Miejskim, Plac Kościuszki 1, w dniach:

28 lipca 2023 r. (piątek)

12 września 2023 r. (wtorek)

Zapisz się na mammografię pod numerem: 42 254 64 17. Do rejestracji należy przygotować nr PESEL oraz nr telefonu.

Medica

 

Zaproszenie na Tatarskie Święto Wiosny „Navruz”

Plakat

Związek Tatarów RP Oddział Bohoniki oraz Muzułmańska Gmina Wyznaniowa Bohoniki zapraszają na Tatarskie Święto Wiosny „Navruz”, nad którym honorowy patronat objęli Marszałek Województwa Podlaskiego Artur Kosicki oraz Burmistrz Sokółki Ewa Kulikowska.

Impreza odbędzie się na świeżym powietrzu w Bohonikach, dnia 3 czerwca, w sobotę, w godzinach 12:00-18:00 na dziedzińcu przez Zajazdem u Mahmeda. Wstęp oczywiście wolny. Zapewniamy autokar (bezpłatnie) z Sokółki do Bohonik o godzinie 11.30, z placu przy cerkwi.

Navruz w dosłownym tłumaczeniu oznacza Nowy Dzień. Tradycja tego święta sięga czasów zoroastryzmu sprzed 3 tysięcy lat i ma wymiar symboliczny. Rezolucja ONZ głosi, iż Navruz to „afirmacja życia w harmonii z naturą, świadomość nierozerwalnego związku między konstruktywną pracą i naturalnym cyklem odnowy, a także troskliwego i pełnego szacunku do naturalnych źródeł życia”.

ZOBACZ WIĘCEJ

Budowa nowej Biblioteki coraz bliżej zakończenia

W dniu 11 maja 2023r. Burmistrz Ewa Kulikowska wraz z zastępcą Adamem Juchnikiem oraz radnymi Martą Jarosz oraz Ewą Karczewską odwiedzili plac budowy inwestycji pn. Budowa Biblioteki Publicznej w Sokółce wraz z zagospodarowaniem terenu, gdzie Wykonawcą jest firma Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowym KRYSTEX Żukowski Krzysztof. Gmina Sokółka pełni rolę Inwestora Zastępczego.

Aktualnie trwają prace nad zagospodarowaniem i aranżacją wnętrza aby stworzyć funkcjonalną przestrzeń dla wszystkich osób korzystających z biblioteki, naszych mieszkańców jak i pracowników placówki.

Całkowita wartość zadania 4 763 530,00 zł
Dofinansowanie:
– Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych 2 500 000,00 zł
– Instytut Książki w Krakowie, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego i Sportu 2 250 000,00 zł
Wkład własny: 13 530,00 zł.

(ER)

Przebudowa i rozbudowa OSP w Starej Kamionce

W dniu 11 maja 2023r. Burmistrz Ewa Kulikowska wraz z zastępcą Adamem Juchnikiem oraz radnym Andrzejem Kirpsza odwiedzili plac budowy inwestycji pn. Rozbudowa i przebudowa budynku OSP w Starej Kamionce gdzie Wykonawcą jest firma Kruder Budownictwo Sp. z o.o.

Zgodnie z umową to zadanie ma zostać zakończone do końca roku.

  • Całkowita wartość zadania: 2 113 239,51 zł
  • Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych (edycja trzecia –PGR): 323 870,40 zł
  • Wkład własny Gminy Sokółka: 1 789 369,11 zł.

(ER)

Migawki z podróży Lecha Pileckiego

W środę 24 maja 2023 roku Biblioteka Publiczna w Sokółce gościła na spotkaniu autorskim Pana Lecha Pileckiego, który zawitał wraz z pokaźną kolekcją swoich dzwonków promując przy tym takie książki jak Ach, to Podlasie! Podróże do dworów, dworków i innych niebanalnych budowli regionu” (2021 r.) oraz „Ach, to Podlasie 2! Podróże do dworów, dworków i innych niebanalnych budowli regionu” (2022 r.) ; „Podróże z dzwonkami” (2016) i „Ach, ten świat! Migawki z podróży”.

Publiczna w Sokółce gościła na spotkaniu autorskim Pana Lecha Pileckiego

Lech Pilecki jako pisarz i podróżnik zabrał nas w niesamowitą podróż po 150 krajach, które odwiedził, powiększając przy tym coraz bardziej swą kolekcję dzwonków, mówiąc równocześnie o książce „Podróże z dzwonkami”. Autor przybliżył uczestnikom spotkania swoją największą pasję opowiadając dodatkowo historie jakie napotkał na drodze, aby je zdobyć. Obecnie kolekcja liczy blisko dziesięć tysięcy eksponatów Większość z nich została udostępniona i wystawiona w kampusie Uniwersytetu w Białymstoku. Część z nich mieliśmy okazję zobaczyć podczas spotkania.

W trakcie rozmów nie zabrakło gradu pytań od widowni ciekawej wszelkich niebezpieczeństw, jak i miłych niespodzianek napotkanych po drodze w najbardziej odludnych zakątkach świata. Wielkie zainteresowanie wzbudziły w gościach wydarzenia z wyjazdu do Korei Północnej oraz południowo-azjatyckich krajów opisane w książce „Ach, ten świat! Migawki z podróży”.

ZOBACZ WIĘCEJ

Muzyczne podsumowanie roku szkolnego

Doroczny Koncert Uczniów Samorządowej Szkoły Muzycznej I st. w Sokółce to uroczyste, muzyczne podsumowanie roku szkolnego przez uczniów. Koncert ten odbył się 22 maja 2023 r. w budynku szkoły przy ul. Mickiewicza 2a.

Doroczny koncert SSM

Prowadząca koncert Pani Paulina Oseńko i dyrektor szkoły Dariusz Jacek Drewnowski serdecznie przywitali wszystkich obecnych na koncercie. Głos zabrała również Pani Anna Sidor-Żemajduk Kierownik Referatu Oświaty Urzędzie Miejskim w Sokółce. Przytoczyła ona historię powstania szkoły, która niosła za sobą dużo pracy i determinacji ze strony Pani Burmistrz Ewy Kulikowskiej oraz obecnego dyrektora szkoły. Dzięki tym działaniom, aktualnie naukę w szkole muzycznej pobiera 94 uczniów.

ZOBACZ WIĘCEJ

Zwołanie LXX Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej

Herb Sokółki

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2020 r. póz. 713) i § 15 ust. 2 Statutu Gminy Sokółka (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2003 r. Nr 21, poz.538; z 2004 r. Nr 14, poz.292. Nr 188, póz. 2499; z 2005 r. Nr 261 póz. 2993; z 2010 r. Nr 236 póz. 2875; z 2012 r. póz. 161; z 2015 r. póz. 370; z 2016 r. póz. 2246; z 2018 r. póz. 4653), Przewodniczący Rady Miejskiej w Sokółce zwołuje LXX Nadzwyczajną Sesję Rady Miejskiej w Sokółce w dniu 30 maja 2023 r. o godzinie 16:00, w Szkole Podstawowej Nr 1, przy ul. Mickiewicza 2a w Sokółce (aula multimedialna).

Materiały dotyczące posiedzenia dostępne są pod adresem:

https://ssl.esesja.pl/posiedzenie8/238588

Pieniądze na realizację projektów

Zdjęcie grupowe

We wtorek 23 maja 2023 roku Burmistrz Sokółki Ewa Kulikowska podpisywała umowy ze stowarzyszeniami na realizację projektów w ramach otwartego konkursu ofert na wpieranie zadań w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz z zakresu przeciwdziałania narkomanii w 2023 r.

W ramach tych projektów zorganizowane zostaną m.in. wycieczki dla podopiecznych świetlicy środowiskowej, warsztaty tematyczne, zajęcia i prelekcje o tematyce profilaktycznej w sokólskich szkołach oraz zbiórki i rajdy sokólskich harcerzy.

ZOBACZ WIĘCEJ

Sokólska Noc Muzeum „Po swojemu”

Tegorocznej Nocy Muzeum przyświecało hasło „Po swojemu”. Przez trzy dni (18-20 maja 2023 r.) spotykaliśmy się w przestrzeni Muzeum Ziemi Sokólskiej by rozważać specyfikę historyczno-społeczno-kulturalną Sokólszczyzny.

Sokólska Noc Muzeum „Po swojemu”

W czwartek, 18 maja wraz z właścicielami kolekcji obrazów Witalisa Sarosieka: Heleną i Leonardem Drożdżewiczami i Elżbietą i Januszem Andrukiewiczami otworzyliśmy nową wystawę czasową w Muzeum. Gości przywitała dyrektor Sokólskiego Ośrodka Kultury Barbara Maj, zaś organizacyjnie czuwała nad wszystkim Edyta Wiśniewska (koordynatorka trzydniowych wydarzeń).

ZOBACZ WIĘCEJ

Sokólski Fundusz Lokalny ma nową siedzibę

Burmistrz Sokółki Ewa Kulikowska i Zastępca Burmistrza Adam Kowalczuk uczestniczyli w uroczystym otwarciu nowej siedziby Fundacji Sokólski Fundusz Lokalny, które odbyło się we wtorek 23 maja 2023 roku. Fundacja zmieniła lokalizację z Placu Kościuszki 9 na Grodzieńską 1.

Sokólski Fundusz Lokalny ma nową siedzibę

– W kamienicy tzw. starym hotelu (przed wojną mieścił się tutaj hotel Rywki Rabinowiczowej – przyp. red.) przy Placu Kościuszki 9 działaliśmy od 1999 roku. Teraz zaczynamy w tworzyć nową historię w budynku przy ul. Grodzieńskiej 1 (dawna siedziba Sokólskiego Ośrodka Kultury – przyp. red.)– powiedziała Prezes Zarządu Fundacji Sokólski Fundusz Lokalny Anna Przeździecka.

– Dziękuję za to, co robicie – zwróciła się do pracowników SFL Burmistrz Sokółki Ewa Kulikowska.

ZOBACZ WIĘCEJ

Zaproszenie na wystawę prac plastycznych

Plakat

Sokólski Ośrodek Kultury zaprasza w piątek 26 maja 2023, o godz. 17.00 do sali wystawienniczej Kamienicy Tyzenhauza na wystawę prac plastycznych powstałych w SOK podsumowujących sezon 2022/2023.

Na wernisaż składają się prace wykonane przez adeptów sztuki z zakresu plastyki, ceramiki, grafiki i rzeźby, którzy pracowali pod czujnym okiem instruktorów ośrodka kultury:

  • Mai Ewy Musialik – prowadzącej zajęcia ceramiczne w grupach dla dzieci, młodzież i dorosłych oraz zajęcia plastyczne w grupach dla dzieci.
  • Adama Smólskiego – instruktora zajęć graficznych w grupach dla dzieci i dorosłych oraz zajęć plastycznych dla dzieci, a także Zdzisława Muszlera opiekuna młodzieżowej i dorosłej grupy plastycznej.

(SN) Sokólski Ośrodek Kultury

Walce i rock&roll’e zachwyciły obserwatorów

Turniej Tańca o Puchar Burmistrza Sokółki Ewy Kulikowskiej odbył się w sobotę 20 maja 2023 roku w SP nr 2 w Sokółce. Organizacji wydarzenia podjął się Sokólski Ośrodek Kultury, który od lat współpracuje ze Studiem Tańca Kadryl z Białegostoku.

Turniej Tańca o Puchar w Sokółce

W sokólskim turnieju zatańczyły dzieci z niemal całego województwa podlaskiego. Oprócz Sokółki reprezentowanej przez tancerzy przyjechali tancerze z Łap, Grajewa, Chroszczy i Białegostoku. Zawodnicy rywalizowali w kategoriach tj. soliści, pary, zespoły (taniec towarzyski, freestyle). Zmagania oceniane były przez sędziów , którzy na co dzień są zawodowymi tancerzami.

ZOBACZ WIĘCEJ

DKF FANTOM zaprasza na film

DKF FANTOM zaprasza na film „Bezmiar” w reżyserii Emanuele Crialese. Gościem pokazu będzie Dominik Sołowiej- znawca kina, publicysta, dziennikarz. Wstęp 10 zł, początek o godz.18.00

Limmensita

Akcja tego obrazu osadzona jest w słonecznym Rzymie w latach siedemdziesiątych i opowiada o dramacie sfrustrowanej, żyjącej w dysfunkcyjnej rodzinie Clarze. Nie mogąca się rozwieść z mężem przemocowcem, Clara skupia całe swoje uczucia na dzieciach. To jej wewnętrzny azyl, osobne miejsce w świecie niemiłości. Agresja i brak miłości ze strony męża powoduje ,że Clara sama staje się dzieckiem. Czy będzie happy end?, nie zdradzimy.

Film który pokażemy w najbliższy czwartek w DKF Fantom jest nawiązaniem do zbliżającego się DNIA MATKI, z tej okazji przygotowaliśmy dla naszych mam, do wylosowania drobne upominki. Pod „szczęśliwymi fotelami” znajdziecie Panie kopertę z informacją o wylosowanej niespodziance, ilość prezentów jest ograniczona. Zapraszamy, 25.05.2023 godz. 18.00.

Kino „Sokół”

Informacja o nieruchomościach przeznaczonych do sprzedaży

W oparciu o art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r. poz. 344 t.j.) Burmistrz Sokółki informuje, że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Sokółce Plac Kościuszki 1, zostały wywieszone na okres 21 dni, tj. od dnia 22 maja 2023 r. do dnia 13 czerwca 2023 r., wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży (wybierając poniższe linki możesz zobaczyć szczegóły w Biuletynie Informacji Publicznej):

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Sokółce, Plac Kościuszki 1, tel. 85-7110903.

(JS)

Rekrutacja do SSM w Sokółce na rok szkolny 2023/2024

Dyrektor Samorządowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Sokółce, uprzejmie informuje o upływającym terminie składania wniosków do wzięcia udziału w rekrutacji na rok szkolny 2023/2024. Wnioski wraz z załącznikami należy składać do wtorku 30 maja 2023 r.

Szkoła Muzyczna prowadzi kształcenie w I stopniu na instrumentach: flet, klarnet, waltornia, puzon, akordeon, saksofon, sakshorn, skrzypce, fortepian, trąbka i gitara.

Plakat

O przyjęcie do szkoły mogą ubiegać się dzieci od 7 do 16 roku życia, a nawet młodsze. Jeżeli w danym roku kalendarzowym dziecko kończy 6 lat, może wziąć udział w rekrutacji w przypadku, gdy korzystało z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, w którym ma rozpocząć naukę w szkole muzycznej, albo posiada opinię o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole, wydaną przez publiczną lub niepubliczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną.

ZOBACZ WIĘCEJ

Przyjaźń z biblioteką – na dobry początek!

Tydzień Bibliotek w Oddziale dla Dzieci Biblioteki Publicznej w Sokółce stał się w tym roku wspaniałą okazją do intensywnych spotkań z dziećmi i młodzieżą, uczęszczającymi do palcówek edukacyjnych, które od lat nie tylko z nami współpracują, ale też się przyjaźnią.

Zdjęcie grupowe

Niezwykle miła była świadomość, że o nas pamiętacie i razem z nami chcieliście świętować te szczególne dni. Jako pracownice biblioteki, której główną misją jest towarzyszyć młodym ludziom na ich początkowych etapach przygody czytelniczej, miałyśmy okazję, podczas trwania naszego święta, opowiedzieć Wam o swoich działaniach, przedsięwzięciach, ale także o tym, jak wspaniałą przygodą jest czytanie. Nie tylko rozwija ono wyobraźnię, ale też inspiruje do wielu działań, które podejmowaliśmy wspólnie z Wami w ostatnich dniach. W towarzystwie książek zdobywaliśmy nową wiedzę, nabywaliśmy wiele niezwykłych umiejętności, wzmacnialiśmy wzajemne dobre relacje i pozyskiwaliśmy mnóstwo pomysłów na radosną zabawę. Mamy nadzieję, że przygody, przeżyte dzięki książkom w naszej bibliotece, to jest początek zawiązywania się wielu przyjaźni z nami na bardzo długi czas… na zawsze!

Dziękujemy, że byliście z nami w tych dniach i że jesteście na co dzień, udowadniając, jak prawdziwe jest tegoroczne hasło obchodów Tygodnia Bibliotek: „Moja. Twoja. Nasza. Biblioteka!”.

ZOBACZ WIĘCEJ

Zaproszenie na doroczny koncert uczniów SSM

Plakat

Dyrektor, Grono Pedagogiczne oraz uczniowie Samorządowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Sokółce, serdecznie zapraszają wszystkich miłośników muzyki na Doroczny Koncert Uczniów, który odbędzie się 22 maja 2023 r. (poniedziałek) o godz. 16.00 w auli konferencyjnej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Adama Mickiewicza w Sokółce, ul. Mickiewicza 2a.

Zwyczajem stało się, podsumowanie pracy uczniów Szkoły Muzycznej wykonanej w ciągu roku szkolnego w postaci uroczystego koncertu. Koncert ten ma wymiar szczególny, gdyż świętujemy tego dnia również 6-lecie powołania Samorządowej Szkoły Muzycznej I st. w Sokółce.

Serdecznie zapraszamy!

Sekretariat SSM

Szkolenia z samoobrony dla kobiet odbędą się w Sokółce

Ministerstwo Obrony Narodowej wraz z Centralnym Wojskowym Centrum Rekrutacji i Dowództwem Generalnym Rodzajów Sił Zbrojnych organizuje bezpłatne szkolenia z samoobrony dla dorosłych Polek na terenie całej Polski. W naszym regionie szkolenia z doświadczonymi żołnierzami – instruktorami odbędą się w Sokółce w dniach 22 i 23 lipca 2023 r.

Żołnierze – instruktorzy nauczą podstawowych zasad codziennego bezpieczeństwa, sposobów wykrywania oraz unikania zagrożeń. Pokażą techniki walki wręcz przydatne w niebezpiecznych sytuacjach.

Plakat

To okazja dla wszystkich chętnych pań, aby pod okiem doświadczonych instruktorów nauczyć się podstaw umiejętności zachowania się w sytuacjach zagrażających życiu lub zdrowiu, zwłaszcza wynikających z zastosowanej wobec nich przemocy fizycznej. Uczestniczki będą miały także okazję zapoznać się z zasadami zdrowego stylu życia oraz odświeżyć praktyczną wiedzę nt. zasad udzielania pierwszej pomocy. Każda z uczestniczek szkolenia po jego ukończeniu otrzyma pamiątkowy certyfikat.

ZOBACZ WIĘCEJ

Skip to content