1% KRS: 0000271846

Zespoły Hufca

Komisja Stopni Instruktorskich:

 • hm. Robert Grzesik – przewodniczący (tel. 503066055)
 • hm. Wojciech Pietraszewski – członek
 • phm. Mariusz Piktel – członek

Więcej…

Zespół Promocji i Informacji:

 • phm. Wojciech Dzienisowicz – szef zespołu
 • dh Jacek Grzybowski – członek
 • hm. Bożena Zaniewska – członek
 • hm. Leszek Zaniewski – członek

Więcej…

Zespół ds. Wychowania Duchowego:

 • wakat – szef zespołu
 • pwd. Agata Ignatowicz – członek
 • dh ks. Tomasz Kiercel – członek

Więcej…

Namiestnictwo Wędrownicze „BRZASK”:

 • hm.  Łukasz Kojta – namiestnik
 • pwd. Paweł Januszkiewicz – członek
 • pwd. Agata Kamlińska – członek
 • pwd. Justyna Kojta – członek
 • pwd. Aleksandra Mackiewicz – członek

Więcej…

Zespół Kadry Kształcącej:

 • hm. Łukasz Kojta – szef zespołu
 • hm. Elżbieta Bielawska – członek
 • hm. Jolanta Konstańczuk – członek
 • hm. Bożena Zaniewska – członek

Więcej…

Kapituła Stopni Harcerskich

 • phm. Mariusz Piktel – przewodniczący
 • phm. Anna Andrzejewska – członek
 • phm. Wojciech Dzienisowicz – członek
 • pwd. Mateusz Ignatowicz – członek

Więcej…

Zespół Sztandarowy:

 • pwd. Paweł Januszkiewicz – szef zespołu
 • dh. Patrycja Binkiewicz – członek
 • dh Mateusz Matyszczyk – członek
 • dh. Zofia Sawicka – członek
 • dh. Julia Somers – członek
 • dh Jakub Świetlicki – członek
 • dh. Natalia Walko – członek
 • dh. Karolina Wiszniewska – członek
 • dh Dawid Żygieło – członek
 • pwd. Jacek Grzybowski – członek

Więcej…

Zespół kwatermistrzowski

 • pwd. Klaudia Bienasz – przewodniczący
 • pwd. Paweł Januszkiewicz – członek
 • dh. Zuzanna Jugilewicz – członek
 • dh. Jakub Świetlicki – członek

Więcej…