1% KRS: 0000271846

Komisja Stopni Instruktorskich

Komisja Stopni Instruktorskich Hufca ZHP Sokółka im. hm. Witolda Biziuka

Kontakt – ksi.sokolka@zhp.net.pl

Skład Komisji Stopni Instruktorskich:

 • hm. Bogumił Dziedziul – przewodniczący
 • hm. Leszek Zaniewski – z-ca przewodniczącego
 • hm. Elżbieta Bielawska – sekretarz
 • hm. Bożena Zaniewska – członek

Czuwaj!
Druhny i Druhowie,

Komisja Stopni Instruktorskich Hufca ZHP Sokółka będzie działała w okresie stanu epidemii w sposób zdalny. Wszystkie dokumenty należy przesyłać drogą elektroniczną. Zbiórki będą odbywały się przy użyciu wskazanego komunikatora. Otwarte próby powinny być realizowane z zachowaniem zasad bezpieczeństwa w związku z koronowirusem. Wiele zadań można wykonać w domu. Pozostałe zadania zostaną odłożone na później. Terminy zamknięcia prób zostaną stosownie wydłużone o czas stanu epidemii. KSI kontaktuje się z osobami  na próbie i ich opiekunami. Obowiązuje pierwotnie zaplanowany harmonogram zbiórek KSI. Przewidziano dodatkowe zbiórki podczas wakacji. Ewentualne zapytania proszę kierować do członków KSI przez facebook lub drogą e-mailową.

Podpisano
hm. Bogumił Dziedziul – Przewodniczący KSI

Harmonogram posiedzeń KSI:

 • 25.04.2020 r. godz. 10:00
 • 23.05.2020 r. godz. 10:00
 • 20.06.2020 r. godz. 10:00

Do pobrania:

 1. System stopni instruktorskich
 2. Wniosek o otwarcie próby na stopień
 3. Wniosek o zamkniecie próby
 4. Karta Próby Instruktorskiej
 5. Raport z realizacji próby na stopień
 6. Wniosek o przedłużenie terminu
 7. Wniosek o zmianę zadania
 8. Regulamin pracy Komisji
 9. Tryb_otwierania_i_zamykania_prób_instruktorskich