1% KRS: 0000271846

Komisja Stopni Instruktorskich

Kontakt – ksisokolka@zhp.net.pl
hm. Robert Grzesik – przewodniczący tel. 503066055
hm. Wojciech Pietraszewski – członek
phm. Mariusz Piktel – członek
hm. Bogumił Dziedziul – członek

Harmonogram posiedzeń KSI w roku harcerskim 2016/17

Podajemy do wiadomości aktualny harmonogram posiedzeń Hufcowej Komisji Stopni Instruktorskich w roku harcerskim 2016/2017.

Informujemy, że posiedzenia Hufcowej Komisji Stopni Instruktorskich w roku harcerskim 2016/2017 odbędą się w następujących terminach:
8 października 2016 r.
5 listopada 2016 r.
3 grudnia 2016 r.
14 stycznia 2017 r.
4 lutego 2017 r.
4 marca 2017 r.
1 kwietnia 2017 r.
13 maja 2017 r.

Posiedzenia rozpoczynają się o godzinie 17:00 w soboty.

Przypominamy, że wymaganą dokumentację należy wysłać w wersji elektronicznej na adres e-mail: hufiecsokolka@poczta.onet.pl na 7 dni przed terminem zbiórki KSI oraz w wersji papierowej w sekretariacie Komendy Hufca na 3 dni przed terminem zbiórki KSI – w dwóch egzemplarzach.
Na posiedzeniu komisji obecność opiekuna jest obowiązkowa.

DO POBRANIA:
System stopni instruktorskich
Wniosek o otwarcie próby na stopień
Wniosek o zamkniecie próby
Karta Próby Instruktorskiej
Raport z realizacji próby na stopień
Wniosek o przedłużenie terminu
Wniosek o zmianę zadania
Regulamin pracy Komisji
Tryb otwierania i zamykania próby na stopień instruktorski