1% KRS: 0000271846

Komenda Hufca

Komenda Hufca ZHP Sokółka im. hm. Witolda Biziuka:

  • hm. Łukasz Kojta – Komendant Hufca
  • pwd. Monika Baranowska – z-czyni komendanta ds. organizacyjnych
  • phm. Martyna Bielawska – z-czyni komendanta ds. kształcenia
  • pwd. Agata Kamlińska – z-czyni komendanta ds. programowych
  • pwd. Aleksandra Mackiewicz – z-czyni komendanta ds. pracy z kadrą i wsparcia metodycznego
  • pwd. Paweł Kojta – skarbnik hufca