1% podatku

Przekaż nam 1% – Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Białostocka KRS 0000271846

Jak przekazać harcerzom swój 1%?
W dniu 21 grudnia 2007 r. Ministerstwo Finansów wydało komunikat, informujący, że podatnik w składanym przez siebie zeznaniu podatkowym może również podać dodatkowe informacje, które w jego ocenie mogą mieć wpływ na dystrybucję środków gromadzonych przez organizację pożytku publicznego (np. konkretny cel, konkretną jednostkę harcerską).

Informację tę podatnik będzie mógł zamieścić w rubryce „Inne informacje, w tym ułatwiające kontakt z podatnikiem”, znajdującej się bezpośrednio nad wnioskiem o przekazanie 1% podatku należnego, odpowiednio w:
poz. 135 – PIT-28,
poz. 311 – PIT-36,
poz. 107 – PIT-36L,
poz. 123 – PIT-37,
poz. 59 – PIT-38.
Przykładowy tekst do zmieszczenia: „Hufiec ZHP w Sokółce”.

Poza tym w druku PIT należy wpisać nasz numer KRS oraz nazwę organizacji:
Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Białostocka
KRS 0000271846

Dlaczego warto przekazać 1% podatku ZHP?
– to organizacja posiadająca ponad 100-letnią tradycję
– skupia ponad 150 tys. dzieci i młodzieży
– jest największą organizacją wychowawczą w Polsce
– stoi na straży tradycyjnych wartości
– około 10 tys. instruktorów wspiera wychowanie dzieci i młodzieży, uczy wielu pożytecznych rzeczy, sprawiając, że są bardziej odpowiedzialni i samodzielni
– jest organizacją godną zaufania, wielokrotnie nagradzaną za swoją działalność.

Podstawowe zasady przekazywania 1% w 2012 roku.
– podatnik wskazuje opp i kwotę 1% w zeznaniu podatkowym, nie ma możliwości samodzielnej wpłaty 1%
– podatnik może przekazać odpis 1% tylko dla jednej organizacji
– podatnik ma możliwości określenia celu szczegółowego, na który chce przekazać 1%
– jeśli odpis przekazywane jest dla organizacji, która ma oddziały, podatnik ma możliwości wskazania oddziału, dla którego chciałby przekazać swój 1% (w pkt. „Inne informacje w tym ułatwiające kontakt z podatnikiem” – należy wpisać nazwę środowiska – Hufiec, drużynę, szczep.

Kwoty odpisów zostaną wpłacone na jedno wskazane konto organizacji:
– organizacja nie będzie mogła się dowiedzieć, kto przekazał jej 1% – dowie się tylko, z którego urzędu pochodzi otrzymana kwota
– wpłaty organizacji będą wpływać na konta organizacji w terminie trzech miesięcy od terminu składania zeznań podatkowych, czyli do końca kwietnia (odpisy otrzymane od tzw. ryczałtowców) i do końca lipca (odpisy od tzw. liniowców i rozliczających się według tzw. skali podatkowej).

Podstawa prawna:
– ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych,
– ustawa z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Przewiń do góry