1% KRS: 0000271846

Zespół kwatermistrzowski

Zespół kwatermistrzowski Hufca ZHP Sokółka im. hm. Witolda Biziuka

Kontaktklaudia.bieniasz@zhp.net.pl

Skład Zespołu kwatermistrzowskiego:

  • pwd. Klaudia Bienasz – przewodniczący
  • pwd. Paweł Januszkiewicz – członek
  • dh. Zuzanna Jugilewicz – członek
  • dh. Jakub Świetlicki – członek

 

Regulamin Zespołu kwatermistrzowskiego