Historia

Początki harcerstwa w Sokółce sięgają roku 1927. Wtedy to powstały pierwsze drużyny: męska im. Tadeusza Kościuszki i żeńska im. Emilii Plater. Drużynowym drużyny męskiej został dh. Witold Buiziuk. Za jego sprawą zaczęły powstawać drużyny w powiecie sokólskim (w Dąbrowie, Kamionce Starej, Wierzchlesiu, Szudziałowie, Suchowoli, Janowie, Korycinie, Kuźnicy, Nowym Dworze, Różanymstoku). 

Pierwsze Przyrzeczenie Harcerskie w Sokółce harcerze złożyli w 1928 roku. Uroczystość ta odbyła się przy Pomniku Wolności. Od tego czasu harcerstwo stało się niezwykle popularne . W 1932r. kiedy drużyn było ponad 30, władze ZHP utworzyły odrębny Hufiec Sokólski, a jego hufcowym mianowały dh. Witolda Biziuka. Zajął się on koordynacją pracy  wszystkich drużyn hufca , szczególnie zaś realizacją ustaleń Głównej Kwatery ZHP, dotyczących przygotowań do Jubileuszu Związku w 1935 roku. Dh. Biziuk brał  udział w jubiluszowym Zlocie Harcerstwa w Spale .   

Wybuch II wojny światowej  w 1939r. zmobilizował sokólskich harcerzy do działalności w grupach sanitarnych. Pomoc rannym żołnierzom, posługa szpitalna, a nawet grzebanie, poległych żołnierzy, to niektóre tylko czynności, jakie harcerze wykonywali w czasie okupacji.

Po wojnie należało odtworzyć dawne struktury organizacyjne Związku Harcerstwa Polskiego. Stąd już na początku roku szkolnego 1945/46 powstała w  sokólskim gimnazjum drużyna  harcerzy im. Księcia Józefa Poniatowskiego. Ilość utworzonych drużyn harcerskich w 1945r. była już tak znaczna, że władze ZHP reaktywowały przedwojenny hufiec w Sokółce. Hufcowym ponownie został druh Witold Biziuk.                           

Do lat osiemdziesiatych harcerstwo próbowano podporządkować panującej wówczas socjalistycznej ideologii. Harcerstwo zachowało jednak swą tożsamość. Służy i nadal służy społeczeństwu. Stara się pokazać młodym ludziom niełatwą, jednak dającą wiele radości i satysfakcji drogę życia.

W misji tej mają swój niezaprzeczalny udział poprzednicy – komendanci hufców, miedzy innymi: dh. Jerzy Wierzbicki, dh. Halina Wiesławska, dh. Jerzy Maliszewski, dh. Jerzy Gimier, dh. Sławek Kuczyński, dh. Czesław Mosiej, dh. Adam Kowalczuk, dh. Wojciech Pietraszewski, dh. Edyta Wilkiel, dh. Łukasz Kojta.

CDN…

Przewiń do góry