1% KRS: 0000271846

Historia

Początki harcerstwa w Sokółce sięgają roku 1927. Wtedy to powstały pierwsze drużyny: męska im. Tadeusza Kościuszki i żeńska im. Emilii Plater. Drużynowym drużyny męskiej został dh. Witold Buiziuk. Za jego sprawą zaczęły powstawać drużyny w powiecie sokólskim (w Dąbrowie, Kamionce Starej, Wierzchlesiu, Szudziałowie, Suchowoli, Janowie, Korycinie, Kuźnicy, Nowym Dworze, Różanymstoku). 

Pierwsze Przyrzeczenie Harcerskie w Sokółce harcerze złożyli w 1928 roku. Uroczystość ta odbyła się przy Pomniku Wolności. Od tego czasu harcerstwo stało się niezwykle popularne . W 1932r. kiedy drużyn było ponad 30, władze ZHP utworzyły odrębny Hufiec Sokólski, a jego hufcowym mianowały dh. Witolda Biziuka. Zajął się on koordynacją pracy  wszystkich drużyn hufca , szczególnie zaś realizacją ustaleń Głównej Kwatery ZHP, dotyczących przygotowań do Jubileuszu Związku w 1935 roku. Dh. Biziuk brał  udział w jubiluszowym Zlocie Harcerstwa w Spale .   

Wybuch II wojny światowej  w 1939r. zmobilizował sokólskich harcerzy do działalności w grupach sanitarnych. Pomoc rannym żołnierzom, posługa szpitalna, a nawet grzebanie, poległych żołnierzy, to niektóre tylko czynności, jakie harcerze wykonywali w czasie okupacji.

Po wojnie należało odtworzyć dawne struktury organizacyjne Związku Harcerstwa Polskiego. Stąd już na początku roku szkolnego 1945/46 powstała w  sokólskim gimnazjum drużyna  harcerzy im. Księcia Józefa Poniatowskiego. Ilość utworzonych drużyn harcerskich w 1945r. była już tak znaczna, że władze ZHP reaktywowały przedwojenny hufiec w Sokółce. Hufcowym ponownie został druh Witold Biziuk.                           

Do lat osiemdziesiatych harcerstwo próbowano podporządkować panującej wówczas socjalistycznej ideologii. Harcerstwo zachowało jednak swą tożsamość. Służy i nadal służy społeczeństwu. Stara się pokazać młodym ludziom niełatwą, jednak dającą wiele radości i satysfakcji drogę życia.

W misji tej mają swój niezaprzeczalny udział poprzednicy – komendanci hufców, miedzy innymi: dh. Jerzy Wierzbicki, dh. Halina Wiesławska, dh. Jerzy Maliszewski, dh. Jerzy Gimier, dh. Sławek Kuczyński, dh. Czesław Mosiej, dh. Adam Kowalczuk, dh. Wojciech Pietraszewski, dh. Edyta Wilkiel, dh. Łukasz Kojta.

CDN…