1% KRS: 0000271846

Kontakt

ZHP Komenda Hufca
Adres: 16-100 Sokółka, ul. Grodzieńska 47
E-poczta: hufiecsokolka@poczta.onet.pl
E-poczta: sokolka@zhp.pl

Kontakt do Komendanta Hufca: edyta.wilkiel@zhp.net.pl

BANK PEKAO S.A. Oddział Sokółka
Nr. 30 1240 5240 1111 0000 5705 7439
NIP:542-021-16-63

godziny pracy komendy
– Poniedziałek 10.00 – 15.00
– Wtorek 10.00 – 15.00
– Środa 10.00 – 15.00
– Czwartek (biuro jest zamknięte)
– Piątek (biuro jest zamknięte)