ZJAZD ZWYKŁY HUFCA SOKÓŁKA

Dnia 09.11.2019r. (sobota) w Szkole Podstawowej Nr 3 w Sokółce, ul. Osiedle Zielone 2, odbędzie się Zjazd Zwykły Hufca ZHP Sokółka im. hm. Witolda Biziuka, na którym zostanie podsumowana 4-letnia kadencja ustępujących władz oraz zostaną wybrane nowe władze. Zjazd rozpocznie się o godzinie 10:00.

Lista uczestników, z głosem decydującym, na Zjazd:

phm. Edyta Wilkiel – Komendant Hufca,

phm. Wojciech Dzienisowicz – Z-ca komendanta ds. organizacyjnych, szef Zespołu ds. Promocji i Informacji, członek Hufcowej Kapituły Stopni Harcerskich, przewodniczący Kręgu Starszyzny Harcerskiej „PISTON”,

pwd. Renata Stelmaszek – Z-ca komendanta ds. programowych,

hm. Wojciech Pietraszewski – Skarbnik Hufca, członek Hufcowej Komisji Stopni Instruktorskich,

hm. Bogumił Dziedziul – członek Komendy,

hm. Leszek Zaniewski – członek Komendy, członek Zespołu ds. Promocji i Informacji, członek Rady Chorągwi Białostockiej ZHP,

phm. Janusz Bielawski – przewodniczący Hufcowej Komisji Rewizyjnej, drużynowy 4 Nowodworskiej Drużyny Harcerskiej Służby Granicznej „Złote Lwy”, członek Komisji Rewizyjnej Chorągwi Białostockiej ZHP,

phm. Krzysztof Dzienis – członek Hufcowej Komisji Rewizyjnej,

hm. Robert Grzesik – przewodniczący Hufcowej Komisji Stopni Instruktorskich,

phm. Mariusz Piktel – członek Hufcowej Komisji Stopni Instruktorskich, przewodniczący Hufcowej Kapituły Stopni Harcerskich,

hm. Jolanta Konstańczuk – przewodnicząca Dąbrowskiej Kapituły Stopni Harcerskich, członek Hufcowego Zespołu Kadry Kształcącej, drużynowa 2 Dąbrowskiej Drużyny Wędrowniczej Harcerskiej Służby Granicznej „Astat” im. KOP,

pwd. Łukasz Grajewski – członek Dąbrowskiej Kapituły Stopni Harcerskich,

pwd. Paweł Konstańczuk – członek Dąbrowskiej Kapituły Stopni Harcerskich,

hm. Bożena Zaniewska – członek Zespołu ds. Promocji i Informacji, członek Hufcowego Zespołu Kadry Kształcącej, członek Sądu Harcerskiego Chorągwi Białostockiej ZHP,

dh. ks. Tomasz Kiercel – członek Zespołu ds. Wychowania Duchowego,

dh. ks. pwd. Jarosław Grygiewicz – kapelan hufca,

dh. ks. Paweł Wysocki – kapelan środowisk harcerskich w Kuźnicy,

hm. Łukasz Kojta – Namiestnik Wędrowniczy, szef Hufcowego Zespołu Kadry Kształcącej,

phm. Anna Andrzejewska – członek Hufcowej Kapituły Stopni Harcerskich,

pwd. Ewa Kowalczuk – instruktorka Referatu Harcerskiego Chorągwi Białostockiej ZHP, przyboczna 1 Sokólskiej Drużyny Harcerskiej „Atma” im. Tadeusza Zawadzkiego „Zośki”.

pwd. Anna Harasim – instruktorka Zespołu Programowego Chorągwi Białostockiej ZHP,

pwd. Bartłomiej Grabowski – instruktor Referatu Ratowniczego Chorągwi Białostockiej ZHP,

phm. Teresa Rutkowska – drużynowa 17 Gromady Zuchowej „Krasnoludkowy Ród”,

dh. Julia Kondrat – drużynowa 32 Gromady Zuchowej „Wilczki”,

pwd. Karolina Wysocka – drużynowa 7 Kresowej Gromady Zuchowej „Świetliki” na próbie

dh. Jacek Grzybowski – drużynowy 1 Sokólskiej Drużyny Harcerskiej „Atma” im. Tadeusza Zawadzkiego „Zośki”,

dh. Jakub Świetlicki – drużynowy 1 Dąbrowskiej Drużyny Harcerskiej „Gladius”,

hm. Elżbieta Bielawska – drużynowa 6 Lipskiej Drużyny Harcerskiej Służby Granicznej „Żubry”, członek Hufcowego Zespołu Kadry Kształcącej,

dh. Natalia Walko – drużynowa 7 Kresowej Drużyny Harcerskiej,

pwd. Agata Ignatowicz – członek Zespołu ds. Wychowania Duchowego,

pwd. Mateusz Ignatowicz – członek Hufcowej Kapituły Stopni Harcerskich,

pwd. Paweł Januszkiewicz – drużynowy 32 Sokólskiej Drużyny Harcerskiej „Rudy” im. Jana Bytnara, członek Rady Namiestnictwa Wędrowniczego „Brzask” Hufca ZHP Sokółka,

pwd. Monika Mróz – drużynowa Drużyny Harcerskiej „Nieprzetartego Szlaku” na próbie,

pwd. Ewa Horosz – przyboczna 4 Nowodworskiej Drużyny Harcerskiej Służby Granicznej „Złote Lwy”.

Przewiń do góry