1% KRS: 0000271846

Aktualności

STO LAT NIEPODLEGŁOŚCI

Dnia 11 listopada harcerze wzięli udział w sokólskich obchodach 100 rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości.
Harcerze uczestniczyli we mszy św. w kościele pw. św. Antoniego. Następnie wraz z innymi uczestnikami uroczystości przemaszerowali pod pomnik Marszałka Józefa Piłsudskiego. Było wspólne odśpiewanie „Mazurka Dąbrowskiego”, przemówienia okolicznościowe i Apel Poległych. Komendant hufca wraz z zastępcą złożyli, pod pomnikiem, w imieniu harcerzy, bukiet biało-czerwonych kwiatów. Był też czas na wysłuchanie występów artystycznych i posłanie do nieba biało-czerwonych balonów.

Wartę honorową pod pomnikiem wystawiła 32 Sokólska Drużyna Harcerska „Rudy” i Krąg Instruktorski. Służbę w pocztach sztandarowych pełniła 32 Sokólska Drużyna Harcerska „Rudy”.

Dziękujemy wszystkim harcerzom za pełnioną służbę i udział w tej wyjątkowej uroczystości!

Serdeczne podziękowania kierujemy do jednostek terenowych hufca z Kuźnicy, Sidry, Nowego Dworu, Lipska, Dąbrowy Białostockiej, które również wzięły udział w obchodach tej wyjątkowej rocznicy w swoich społecznościach lokalnych!