1% KRS: 0000271846

Informacje

KU NIEPODLEGŁEJ – III RAJD ŚLADAMI ODDZIAŁU HUBALA

Dnia 29.09.2018r. już po raz trzeci 6 Lipska Drużyna Harcerskiej Służby Granicznej „Żubry” zorganizowała pieszą wędrówkę. W tym roku był to rajd niezwykły, ponieważ w związku ze 100-leciem odzyskania niepodległości przez naszą ojczyznę inicjatywa przybrała podniosły charakter. Grupa nieformalna składająca się z trójki rodziców naszych harcerzy: p. Zofia Zielepucha i p. Małgorzata i Wojciech Danilczykowie przy wsparciu patrona Towarzystwa Przyjaciół Lipska oraz naszych instruktorów pozyskała fundusze w ramach projektu „Podlaskie Lokalnie” dofinansowanego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. Regionalnymi Operatorami Projektu są: Fundacja OKNO NA WSCHÓD oraz fundacja Podlaski Instytut Rzeczypospolitej Suwerennej.

Od godziny 7:30 na punk startowy przy kościele parafialnym w Lipsku zgłaszały się startujące co 15 minut patrole z: 1 Dąbrowskiej Drużyny Harcerskiej „Gladius”, 4 Nowodworskiej Drużyny Harcerskiej Służby Granicznej „Złote Lwy”, 5 Sidrzańskiej Drużyny Harcerskiej „Trawersi” oraz 6 Lipskiej Drużyny Harcerskiej Służby Granicznej „Żubry”. Uczestnicy rajdu otrzymali przypinki, biało – czerwone kotyliony oraz białe i czerwone znaczki odblaskowe. Mieli do pokonania trasę mającą 16 km, rozciągniętą po pięknej ziemi lipskiej zaliczając zadania na czterech punktach kontrolnych. Przeżyli piękną lekcję historii, którą przybliżyli im pasjonaci Michał i Przemek z Grupy Rekonstrukcji Historycznej WIN. Kolejne punkty przygotowane zostały przez: nauczycielkę języka rosyjskiego p. Małgosię, funkcjonariuszów Straży Granicznej p. Wojtka i Maćka. Punkt ostatni, tu harcerze mieli wykazać się znajomością pierwszej pomocy oraz opanowaniem nerwów.

Po pięciogodzinnym marszu patrole docierały do mety, która usytuowana była przy harcówce lipskiej drużyny. Tam czekało ostatnie zadanie – quiz ze zdobytej wiedzy historycznej oraz przedstawienie wiersza lub piosenki o niepodległej. No i wreszcie można było odpocząć, posilić się – zjeść gorący bigos, kiełbaskę oraz wypić kubek gorącej herbaty z cytryną.

Podsumowaniem rajdu był końcowy apel, na który licznie przybyli zaproszeni goście: komendantka hufca dh. phm. Edyta Wilkiel, burmistrz Lipska p. Lech Łępicki, panie dyrektor Barbara Aleksiejczyk oraz Teresa Sapieha, wice prezes TPL p. Agnieszka Boruch, skarbnik TPL p. Joanna Trochimowicz oraz rodzice z grupy nieformalnej.

Organizatorzy rajdu składają swoje bardzo serdeczne podziękowania: państwu Małgorzacie i Wojciechowi Danilczykom – I punkt kontrolny; panu Maciejowi Karczewskiemu – II punkt kontrolny; panom Michałowi Mucha oraz Przemysławowi Klimkowi i dh. Hubertowi – III punkt kontrolny; dh. Joannie, Kasi, Emilii, Kindze, Paulinie, dh. Kamilowi – IV punkt kontrolny za pomoc w realizacji tej inicjatywy.

Wyniki współzawodnictwa:

I miejsce – patrol „Dziunia nie jesteś moim szefem” z 5 SDH „Trawersi”

II miejsce – patrol „Wataha” z 1 DDH „Gladius”

III miejsce – patrol „ Huby” z 4 NDHSG „Złote Lwy”

Gratulujemy wszystkim uczestnikom!

Mamy nadzieję, iż wszyscy bardzo dobrze się bawili i miło spędzili czas!