1% KRS: 0000271846

Informacje

P O M O C D L A D R U G I E G O C Z Ł O W I E K A

Dnia 2 sierpnia 2018r. w Jacznie harcerze z Sokółki, Dąbrowy i Sidry uczestniczyli w akcji charytatywnej dla Aleksandra! Pomagali przy loterii fantowej, zbierali pieniądze do puszek oraz zachęcali dzieci do udziału w zabawach pod sceną.

Niesamowitym uczuciem jest pomoc dla drugiego człowieka. Zachęcamy harcerzy i nie tylko do wzięcia udziału w następnych akcjach charytatywnych. Mamy nadzieje, że na następnych imprezach tego typu spotkamy się w liczniejszym gronie harcerskim!

Dziękujemy 32SDH „Rudy”, 1DDH „Gladius” i 5 SDH „Trawersi” za udział i pomoc w pikniku!!! Gromkie brawa!!! ;-)