1% KRS: 0000271846

Rozkazy

R O Z K A Z L7/2017

R O Z K A Z L7/2017

1. Zarządzenia i informacje
1.2. Informacje
1.2.1. Informuję, że w związku ze zmianą przydziału służbowego, ks. pwd. Kamil Norel utracił czynne prawo wyborcze i został skreślony z listy uczestników Zbiórki Wyborczej Delegata na XL Zjazd ZHP, która odbędzie się dnia 16.09.2017r. w Kolnie.

2.Hufiec
2.1. Zwolnienia w komendzie hufca
2.1.1. Zwalniam z dniem 01.09.2017r. ks. pwd. Kamila Norela z funkcji szefa Zespołu ds. Wychowania Duchowego.
Serdecznie dziękuję księdzu za zaangażowanie i wzorowe wypełnianie zadań w ramach powierzonej funkcji oraz za duże zaangażowanie we wspieraniu rozwoju instruktorów naszego hufca i życzę dalszych sukcesów w służbie instruktorskiej.

9. Przydział służbowy
9.2. Zmiana przydziału służbowego
9.2.1. Informuję o zmianie przydziału służbowego ks. pwd. Kamila Norela z Hufca ZHP Sokółka do Hufca „Biebrzańskiego” ZHP w Grajewie z dniem 02.09.2017r.

C Z U W A J !
/-/ phm. Edyta Wilkiel