1% KRS: 0000271846

Rozkazy

R O Z K A Z L6/2017

R O Z K A Z L6/2017

1. Zarządzenia i informacje
1.2. Informacje
1.2.1. Informuję, że zgodnie z Uchwałą Komendy ZHP Chorągwi Białostockiej nr 21/2017 z dnia 13 czerwca 2017r. w sprawie określenia liczby delegatów na XL Zjazd ZHP oraz terminarza odbycia zbiórek wyborczych ustala się następującą liczbę delegatów:
– II rejon hufców: Hufiec ZHP Kolno, Hufiec „Nadnarwiański” ZHP w Łomży, Hufiec ZHP Sokółka – 1 delegat.
1.2.2. Zbiórka wyborcza w celu wyboru delegata na XL Zjazd ZHP odbędzie się w terminie 16.09.2017r. o godzinie 15.00 w siedzibie Hufca ZHP Kolno, ul. Marii Dąbrowskiej 4, 18-500 Kolno.
1.2.3. Podaję listę uczestników z czynnym prawem wyborczym na Zbiórkę Wyborczą Delegata na XL Zjazd ZHP dnia 16.09.2017r.:
– phm. Edyta Wilkiel – Komendant Hufca,
– phm. Wojciech Dzienisowicz – Z-ca Komendanta ds. organizacyjnych, Szef Zespołu ds. Promocji i Informacji, członek Hufcowej Kapituły Stopni Harcerskich, przewodniczący Kręgu Starszyzny Harcerskiej „PISTON”,
– pwd. Renata Stelmaszek – Z-ca Komendanta ds. programowych,
– hm. Wojciech Pietraszewski – Skarbnik Hufca, członek Hufcowej Komisji Stopni Instruktorskich, członek Sądu Harcerskiego Chorągwi Białostockiej ZHP, członek Chorągwianej Komisji Stopni Instruktorskich,
– hm. Bogumił Dziedziul – członek Komendy, członek Hufcowej Komisji Stopni Instruktorskich, szef Hufcowego Zespołu Kadry Kształcącej, Z-ca Komendanta Chorągwi,
– phm. Leszek Zaniewski – członek Komendy, członek Zespołu ds. Promocji i Informacji, członek Rady Chorągwi Białostockiej ZHP,
– phm. Janusz Bielawski – przewodniczący Hufcowej Komisji Rewizyjnej, drużynowy 4 Nowodworskiej Drużyny Harcerskiej Służby Granicznej „Złote Lwy”, członek Rady Chorągwi Białostockiej ZHP,
– phm. Mariusz Piktel – członek Hufcowej Komisji Stopni Instruktorskich, przewodniczący Hufcowej Kapituły Stopni Harcerskich,
– phm. Jolanta Konstańczuk – przewodnicząca Dąbrowskiej Kapituły Stopni Harcerskich, członek Hufcowego Zespołu Kadry Kształcącej, drużynowa 2 Dąbrowskiej Drużyny Wędrowniczej Harcerskiej Służby Granicznej „Astat” im. KOP,
– pwd. Łukasz Grajewski – członek Dąbrowskiej Kapituły Stopni Harcerskich,
– pwd. Paweł Konstańczuk – członek Dąbrowskiej Kapituły Stopni Harcerskich,
– phm. Bożena Zaniewska – członek Zespołu ds. Promocji i Informacji, członek Hufcowego Zespołu Kadry Kształcącej,
– dh. ks. pwd. Kamil Norel – szef Zespołu ds. Wychowania Duchowego, kapelan hufca,
– dh. ks. pwd. Jarosław Grygiewicz – kapelan hufca,
– pwd. Justyna Samojło – Namiestnik Wędrowniczy, członek Dąbrowskiej Kapituły Stopni Harcerskich,
– pwd. Karolina Sewastianowicz – członek Rady Namiestnictwa Wędrowniczego „Brzask” Hufca ZHP Sokółka,
– pwd. Agata Kamlińska – członek Rady Namiestnictwa Wędrowniczego „Brzask” Hufca ZHP Sokółka, członek Dąbrowskiej Kapituły Stopni Harcerskich,
– dh. Olaf Lewkowicz – członek Rady Namiestnictwa Wędrowniczego „Brzask” Hufca ZHP Sokółka, członek Dąbrowskiej Kapituły Stopni Harcerskich,
– phm. Łukasz Kojta – członek Rady Namiestnictwa Wędrowniczego „Brzask” Hufca ZHP Sokółka, członek Hufcowego Zespołu Kadry Kształcącej,
– phm. Anna Kojta – członek Hufcowej Kapituły Stopni Harcerskich,
– pwd. Klaudia Bienasz – szefowa Hufcowego Zespołu Kwatermistrzowskiego,
– phm. Łukasz Hołowieszko – kierownik Referatu Wędrowniczego Chorągwi Białostockiej ZHP,
– phm. Teresa Rutkowska – drużynowa 17 Gromady Zuchowej „Krasnoludkowy Ród”,
– dh. Paweł Bondaryk – drużynowy 24 Gromady Zuchowej na próbie,
– pwd. Sylwia Skowysz – drużynowa 32 Gromady Zuchowej „Wilczki”,
– pwd. Aleksandra Mackiewicz – drużynowa 1 Sokólskiej Drużyny Harcerskiej „Atma” im. Tadeusza Zawadzkiego „Zośki”,
– phm. Elżbieta Bielawska – drużynowa 6 Lipskiej Drużyny Harcerskiej Służby Granicznej „Żubry”, członek Hufcowego Zespołu Kadry Kształcącej,
– dh. Natalia Żółtko – drużynowa 18 Sokólskiej Drużyny Wędrowniczej na próbie,
– pwd. Mateusz Ignatowicz – drużynowy 23 Sokólskiej Drużyny Harcerskiej, członek Hufcowej Kapituły Stopni Harcerskich,
– dh. Paweł Januszkiewicz – drużynowy 32 Sokólskiej Drużyny Harcerskiej „Rudy” im. Jana Bytnara,
– dh. Monika Mróz – drużynowa Drużyny Harcerskiej „Nieprzetartego Szlaku” na próbie.

2.Hufiec
2.1. Zwolnienia w komendzie hufca
2.1.1. Zwalniam z dniem 25.08.2017r. dh. Martę Bohdan z funkcji członka Zespołu ds. Wychowania Duchowego.

12.Pochwały, wyróżnienia, nagrody
12.1. Udzielam pochwały i serdecznie dziękuję hm. Wojciechowi Pietraszewskiemu za opiekę i nadzór nad bazą harcerską „Kamionek” w Kamiennej Nowej w okresie tegorocznych wakacji.
12.2. Udzielam pochwały phm. Januszowi Bielawskiemu za wykonaną pracę, dotyczącą naprawy i ulepszenia oświetlenia, w budynku na bazie „Kamionek” w Kamiennej Nowej.
12.3. Udzielam pochwały za pomoc na bazie następującym osobom: pwd. Klaudii Bienasz, pwd. Mateuszowi Ignatowicz, dh. Jakubowi Świetlickiemu.
12.4. Udzielam pochwały phm. Mariuszowi Piktel za pomoc w pracach, na bazie „Kamionek” w Kamiennej Nowej, związanych z zakończeniem sezonu letniego.

13.Inne
13.1. Dziękuję instruktorom, harcerzom i zuchom za udział w obchodach 97 rocznicy Bitwy Warszawskiej i Święta Wojska Polskiego zorganizowanych w Sokółce oraz w środowiskach lokalnych, w których działają drużyny naszego hufca.

C Z U W A J !
phm. Edyta Wilkiel