1% KRS: 0000271846

Informacje

WIELOBÓJ ZUCHOWY

W dniu 27.05.2017r. w Zespole Szkół Ogólnokształcących na Osiedlu Zielonym odbył się VIII  Zuchowy Wielobój Sprawnościowy.
Celem turnieju było podniesienie sprawności fizycznej zuchów, popularyzacja gier i zabaw wśród dzieci oraz integracja gromad zuchowych. Gromady rywalizowały ze sobą w dwunastu konkurencjach.

I miejsce – 1 GZ „Waleczne Misie” – z Sokółki
II miejsce – 17 GZ „Krasnoludkowy Ród” z Korycina
III miejsce – 32 GZ „Wilczki” z Sokółki

Serdecznie gratulujemy!!!

Komenda Hufca ZHP w Sokółce składa serdeczne podziękowania Pani Burmistrz Ewie Kulikowskiej za ufundowanie drobnych upominków oraz Dyrekcji Zespołu Szkół Ogólnokształcących za umożliwienie organizacji wieloboju w placówce a także nauczycielom wychowania fizycznego Panu Andrzejowi Ignatowicz i Panu Radosławowi Kacunel za współpracę i pomoc w przygotowaniu konkurencji sportowych.