1% KRS: 0000271846

Rozkazy

R O Z K A Z L4/2017

R O Z K A Z L4/2017

2.Hufiec
2.1. Zwolnienia w komendzie hufca
2.1.1. Z dniem 15.05.2017r. zwalniam phm. Łukasza Kojtę z członka Kapituły Stopni Harcerskich Hufca ZHP Sokółka.
Serdecznie dziękuję druhowi za zaangażowanie i sumienne wypełnianie zadań w ramach powierzonej funkcji oraz życzę dalszych sukcesów w służbie instruktorskiej.
2.2. Mianowania w komendzie hufca
2.2.1. Z dniem 15.05.2017r. mianuję pwd. Mateusza Igantowicza na członka Kapituły Stopni Harcerskich Hufca ZHP Sokółka.
2.3.Powołanie i rozwiązanie sztabów, komisji, komend kursów
2.3.1. Z dniem 20.04.2017r. powołuję komendę Zlotu Hufca ZHP Sokółka w Kamiennej Nowej w dniach 03-04.06.2017r.:
– pwd. Renata Stelmaszek – z-ca komendanta zlotu,
– phm. Wojciech Dzienisowicz – oboźny,
– hm. Wojciech Pietraszewski – kwatermistrz zlotu, skarbnik,
– hm. Bogumił Dziedziul – instruktor programowy,
– phm. Leszek Zaniewski – instruktor ds. promocji i wizerunku.
2.4. Kapituła stopni harcerskich
2.4.1. Na wniosek Kapituły Stopni Harcerskich Hufca ZHP Sokółka z dnia 09.04.2017r. zamykam próbę na HO z wnioskiem pozytywnym dh. Natalii Żółtko.
2.4.2. Na wniosek Kapituły Stopni Harcerskich Hufca ZHP Sokółka 09.04.2017r. otwieram próbę wędrowniczą dh. Jakubowi Żamojda.
2.4.3. Na wniosek Dąbrowskiej Kapituły Stopni Harcerskich z dnia 29.04.2017r. zamykam próbę wędrowniczą z wnioskiem pozytywnym następującym druhnom i druhom:
– dh. Kacprowi Charyton z 6 Lipskiej Drużyny Harcerskiej Służby Granicznej „Żubry”,
– dh. Joannie Boguszewskiej z 6 Lipskiej Drużyny Harcerskiej Służby Granicznej „Żubry”,
– dh. Agnieszce Kopeć z 2 Dąbrowskiej Drużyny Wędrowniczej Harcerskiej Służby Granicznej „Astat” im. KOP.
2.4.4. Na wniosek Dąbrowskiej Kapituły Stopni Harcerskich z dnia 29.04.2017r. otwieram próbę wędrowniczą następującym druhnom:
– dh. Emilii Rutkowskiej z 6 Lipskiej Drużyny Harcerskiej Służby Granicznej „Żubry”,
– dh. Klaudii Radziewicz z 6 Lipskiej Drużyny Harcerskiej Służby Granicznej „Żubry”,
– dh. Katarzynie Krzywickiej z 6 Lipskiej Drużyny Harcerskiej Służby Granicznej „Żubry”,
– dh. Patrycji Zambrowskiej z 6 Lipskiej Drużyny Harcerskiej Służby Granicznej „Żubry”,
– dh. Kindze Dobko z 6 Lipskiej Drużyny Harcerskiej Służby Granicznej „Żubry”.

3. Gromady, drużyny
3.3. Zwolnienia i mianowania drużynowych
3.3.1. Z dniem 08.04.2017r. zwalniam dh. ks. Mirosława Matysa z funkcji drużynowego 5 Sidrzańskiej Drużyny Harcerskiej „Trawersi”.
Serdecznie dziękuję księdzu za stworzenie drużyny, za czas i zaangażowanie poświęcone drużynie oraz życzę sukcesów w dalszej harcerskiej służbie.
3.3.2. Z dniem 08.04.2017r. mianuję dh. Annę Harasim drużynową 5 Sidrzańskiej Drużyny Harcerskiej „Trawersi”.
Gratuluję druhnie i życzę wiele satysfakcji z prowadzenia drużyny.

7. Mianowania instruktorów
7.1. Zamknięcia próby na stopień przewodniczki/przewodnika
7.1.1. Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 13.05.2017r. zamykam próbę, przyznaję stopień przewodniczki i dopuszczam do złożenia Zobowiązania Instruktorskiego następujące druhny:
– dh. Kingę Jurgielewicz – opiekun próby phm. Jolanta Konstańczuk,
– dh. Justynę Samojło – opiekun próby phm. Łukasz Hołowieszko,
– dh. Klaudię Bienasz – opiekun próby phm. Mariusz Piktel,
– dh. Karolinę Sewastianowicz – opiekun próby hm. Wojciech Pietraszewski.
7.1.2. Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 14.05.2017r. zamykam próbę, przyznaję stopień przewodniczki i dopuszczam do złożenia Zobowiązania Instruktorskiego druhnę Natalię Żółtko – opiekun próby phm. Łukasz Hołowieszko.
7.2. Otwarcie próby na stopień przewodniczki/przewodnika
7.2.1. Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 14.05.2017r. otwieram próbę na stopień przewodnika następującym druhom:
– dh. Pawłowi Januszkiewicz – opiekun próby phm. Łukasz Kojta,
– dh. Arturowi Jelskiemu – opiekun próby phm. Łukasz Kojta,
– dh. Pawłowi Bondaryk – opiekun próby phm. Anna Kojta.
7.5. Przyjęcie w poczet instruktorów
7.5.1. Z dniem 14.04.2017r. przyjmuję przewodnika Radosława Skolmowskiego w poczet instruktorów ZHP.
7.5.2. Z dniem 15.04.2017r. przyjmuję przewodniczkę Żanetę Karpowicz w poczet instruktorów ZHP.
7.5.3. Z dniem 07.05.2017r. przyjmuję przewodniczkę Aleksandrę Mackiewicz w poczet instruktorów ZHP.

12. Pochwały, wyróżnienia, nagrody
12.1. Udzielam pochwały ks. pwd. Kamilowi Norelowi kapelanowi hufca za zorganizowanie uroczystości Św. Jerzego w Sokółce.
12.2. Udzielam pochwały pwd. Mateuszowi Ignatowicz, drużynowemu 23 Sokólskiej Drużyny Harcerskiej, za wzorową instruktorską postawę i pomoc w działaniach komendantki związanych z udziałem harcerzy hufca w obchodach 226 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja w Sokółce.

13.Inne
13.1. Dziękuję instruktorom, harcerzom i zuchom za udział w obchodach Dnia Flagi i 226 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja, w środowiskach lokalnych, w których działają drużyny naszego hufca.

C Z U W A J !

Komendant Hufca
phm. Edyta Wilkiel