1% KRS: 0000271846

Rozkazy

R O Z K A Z L3/2017

R O Z K A Z L3/2017

Wyjątki z rozkazu komendanta chorągwi L2/2017 z dnia 01 marca 2017r.

Podaję do wiadomości, że z dniem 01 marca 2017r. na funkcje instruktora Chorągwianego Zespołu Kadry Kształcącej został powołany – phm. Łukasz Kojta – BOKK 901/2016.

***

1. Zarządzenia i informacje
1.1 Zarządzenia
1.1.1. Zwołuję Zlot Hufca ZHP Sokółka w dniach 03-04.06.2017r. w Kamiennej Nowej.
1.2. Informacje
1.2.1. Informuję o uchwale Komendy ZHP Sokółka nr 1/2017 z dnia 18 marca 2017r. w sprawie przyjęcia do realizacji „Planu kształcenia Hufca ZHP Sokółka im. hm. Witolda Biziuka na 2017 rok”.
Treść uchwały jest dostępna w biurze komendy hufca. Plan kształcenia został przesłany drogą elektroniczną do drużynowych, szefów jednostek, komisji, zespołów, kapituł działających w hufcu.
1.2.2.Przypominam wszystkich zuchom, harcerzom, wędrownikom i instruktorom o obowiązku terminowego opłacenia składki członkowskiej.

2.Hufiec
2.2. Mianowania w komendzie hufca
2.2.1. Z dniem 03.04.2017r. powołuję Hufcowy Zespół Kadry Kształcącej.
2.2.2. Mianuję z dniem 03.04.2017r. druha hm. Bogumiła Dziedziula, na funkcję Szefa Hufcowego Zespołu Kadry Kształcącej.
Mianowanie to jest zarazem docenieniem wieloletniej pracy druha m.in. w ramach pełnionej funkcji członka Komendy Hufca odpowiedzialnego za kształcenie, znakomitej pracy, która doprowadziła do powstania Hufcowego Zespołu Kadry Kształcącej. Dziękuję.
2.2.3. Mianuję z dniem 03.04.2017r. na funkcje instruktorek i instruktorów – członków Hufcowego
Zespołu Kadry Kształcącej następujące druhny i druhów:
– phm. Elżbietę Bielawską,
– phm. Jolantę Konstańczuk,
– phm. Bożenę Zaniewską,
– phm. Łukasza Kojta.
Dziękuję druhnom Elżbiecie, Jolancie i Bożenie oraz druhowi Łukaszowi, za pracę włożoną w samokształcenie, pracę która pozwoliła powołać Hufcowy Zespół Kadry Kształcącej.

7. Mianowania instruktorów
7.1. Zamknięcia próby na stopień przewodniczki/przewodnika
7.1.1. Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 04.03.2017r. zamykam próbę, przyznaję stopień przewodnika i dopuszczam do złożenia Zobowiązania Instruktorskiego dh. Radosława Skolmowskiego – opiekun próby phm. Łukasz Kojta.
7.1.2. Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 01.04.2017r. zamykam próbę, przyznaję stopień przewodniczki i dopuszczam do złożenia Zobowiązania Instruktorskiego dh. Urszulę Gudalewską – opiekun próby hm. Bogumił Dziedziul.

12. Pochwały, wyróżnienia, nagrody
12.1. Udzielam pochwały, za udział w IV Marszu Pamięci jaki się odbył w Sokółce dnia 01.03.2017r. z okazji Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych, następującym druhnom i druhom:
– dh. Aleksandrze Januszkiewicz – 32 Sokólska Drużyna Harcerska „Rudy” im. Jana Bytnara,
– dh. Pawłowi Januszkiewicz – 32 Sokólska Drużyna Harcerska „Rudy” im. Jana Bytnara,
– dh. Jakubowi Daniewicz – 32 Sokólska Drużyna Harcerska „Rudy” im. Jana Bytnara,
– dh. Jackowi Grzybowskiemu – 23 Sokólska Drużyna Harcerska,
– dh. Patrykowi Pawłowskiemu – 23 Sokólska Drużyna Harcerska,
– dh. Natalii Żółtko – 18 Sokólska Drużyna Wędrownicza na próbie,
– dh. Marcie Bohdan – 18 Sokólska Drużyna Wędrownicza na próbie,
– dh. Izabeli Kirejczyk – 2 Dąbrowska Drużyna Wędrownicza Harcerskiej Służby Granicznej „Astat” im. KOP.
12.2. Udzielam pochwały patrolowi wędrowniczemu z 6 Lipskiej Drużyny Harcerskiej Służby Granicznej „Żubry” w składzie: dh. Damian Jankowski, dh. Monika Danilczyk, dh. Karolina Zieziula, dh. Joanna Boguszewska, dh. Klaudia Radziewicz oraz dh. Kinga Dobko, za zajęcie I miejsca na trasie wędrowniczej XX Rajdu Śladami Powstańców Styczniowych 1863r.
Gratuluję otrzymania Nagrody Głównej Statuetki – pucharu przechodniego i Nagrody Głównej dla najlepszego Patrolu Harcerskiego ufundowanej przez Jarosława Zielińskiego Wiceministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. Gratuluję otrzymania statuetki „Dębowe Kłosy” oraz wyróżnienia od Wojewody Podlaskiego
12.3. Udzielam pochwały patrolowi „Zew Pustyni” z 4 Nowodworskiej Drużyny Harcerskiej Służby Granicznej „Złote Lwy” w składzie: dh Mateusz Horosz, dh. Anna Stasiulewicz, dh. Klaudia Raszkiewicz, dh Piotr Kalenik oraz dh Oskar Szpaczko, za zajęcie I miejsca na trasie starszoharcerskiej XX Rajdu Śladami Powstańców Styczniowych 1863r.
12.4. Udzielam pochwały patrolowi „Leonibus Aureis” z 4 Nowodworskiej Drużyny Harcerskiej Służby Granicznej „Złote Lwy” w składzie: phm. Janusz Bielawski, dh. Agata Pawłowska, dh. Izabela Rogaczewska, dh. Klaudia Dziełak, dh. Gabriela Stasiulewicz, dh Patryk Łabieniec oraz dh. Ewa Horosz, za zajęcie III miejsca na trasie harcerskiej XX Rajdu Śladami Powstańców Styczniowych 1863r.

13.Inne
13.1.Na wniosek szefa szkolenia Wędrowniczego Kursu Pierwszej Pomocy HSR nr 13/WKPP/2017 instruktora HSR Kamila Zdunka, po przeprowadzonych w dniach 18-19..03.2017r zaliczeniach. przyznaję odznakę „Ratownik ZHP” następującym druhnom i druhom: Ewie Horosz, Arturowi Jelskiemu.

C Z U W A J !

Komendant Hufca
hm. Edyta Wilkiel