1% KRS: 0000271846

Uchwały Komendy Hufca

UCHWAŁA NR 1/2016

Uchwała Nr 1/2016

Komendy Hufca ZHP Sokółka z dnia 22 marca 2015r. w sprawie przyjęcia do realizacji
Planu kształcenia Hufca ZHP Sokółka im. hm. Witolda Biziuka na 2016 rok.

§1

Na podstawie § 52 ust. 2 pkt 3) Statutu ZHP Komenda Hufca ZHP w Sokółce uchwala, co następuje:

 1. Przyjmuje się do realizacji „Plan kształcenia Hufca ZHP Sokółka im. hm. Witolda Biziuka na 2016 rok”, który stanowi załącznik do niniejszej uchwały.                                                                                
  §2

 2. Wykonywanie uchwały powierza się Komendzie Hufca ZHP w Sokółce.                                                   
  §3
  Uchwała wchodzi w życie z dniem 22 marca 2016 roku.

  Komendant Hufca
  phm. Edyta Wilkiel