1% KRS: 0000271846

Uchwały Komendy Hufca

UCHWAŁA NR 9/2015

Uchwała Nr 9/2015

Komendy Hufca ZHP Sokółka
z dnia 12 grudnia 2015r.
w sprawie przyjęcia do realizacji
„Programu pracy Hufca ZHP Sokółka im. hm. Witolda Biziuka na rok 2015/2016”

§ 1

Na podstawie § 52 ust. 2 pkt 3) Statutu ZHP Komenda Hufca ZHP Sokółka uchwala, co następuje:

1. Przyjmuje się do realizacji „Program pracy Hufca ZHP Sokółka im. hm. Witolda Biziuka na rok 2015/2016”, który stanowi załączniki nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2

2. Wykonywanie uchwały powierza się Komendantowi Hufca ZHP w Sokółce.
§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem 12 grudnia 2015 roku.

Komendant Hufca

phm. Edyta Wilkiel