1% KRS: 0000271846

Uchwały Komendy Hufca

UCHWAŁA NR 8/2015

Uchwała Nr 8/2015

Komendy Hufca ZHP Sokółka
z dnia 12 grudnia 2015r.
w sprawie przyjęcia budżetu hufca na 2016 rok.

§ 1

Na podstawie § 52 ust. 2 pkt 4) Statutu ZHP Komenda Hufca ZHP Sokółka uchwala, co następuje:

1. Przyjmuje się budżetu hufca na 2016 rok, który stanowi załączniki nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2

2. Wykonywanie uchwały powierza się Komendantowi Hufca ZHP w Sokółce przy pomocy Skarbnika Hufca.
§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem 12 grudnia 2015 roku.

Komendant Hufca

phm. Edyta Wilkiel