1% KRS: 0000271846

Uchwały Komendy Hufca

UCHWAŁA NR 5/2015

Uchwała Komendy Hufca ZHP Sokółka
Nr 5/2015
z dnia 04 września 2015r.
w sprawie braku zgody na odwołanie Członka Komendy Hufca ZHP Sokółka

§ 1

Komenda Hufca ZHP Sokółka, działając na podstawie § 52 ust. 2 Statutu ZHP nie wyraża zgody na odwoływanie z funkcji Członka Komendy Hufca dh. pwd. Marii Grusznis.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania tj. 04 września 2015r.

hm. Wojciech Pietraszewski