1% KRS: 0000271846

Uchwały Komendy Hufca

UCHWAŁA NR 4/2015

Uchwała Komendy Hufca ZHP Sokółka
Nr 4/2015
z dnia 04 września 2015r.
w sprawie terminu i miejsca organizacji Zjazdu Zwykłego Hufca ZHP Sokółka

§ 1

Na podstawie § 48 ust. 4 Statutu ZHP Komenda Hufca ZHP Sokółka uchwala, co następuje:
1. Zjazd zwykły Hufca ZHP Sokółka zwołany zostanie dnia 20 listopada 2015r. o godzinie 18.
2. Miejscem Zjazdu będzie Kawiarnia Lira w Sokółce, ul. Grodzieńska 1.
3. Komenda zastrzega sobie prawo zmiany miejsca Zjazdu.

§ 2

1. Wykonywanie uchwały powierza się Komendzie Hufca ZHP Sokółka

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem 04 września 2015r.

hm. Wojciech Pietraszewski