1% KRS: 0000271846

Uchwały Komendy Hufca

UCHWAŁA NR 1/2015

UCHWAŁA KOMENDY HUFCA ZHP SOKÓŁKA
NR 1/2015 z dnia 17.01.2015

w sprawie wygaszenia mandatu Skarbnikowi Komendy Hufca

1.Komenda Hufca ZHP Sokółka w związku z rezygnacją z mandatu Członka Komendy Hufca, działając na podstawie § 43 ust. 2 pkt. 2) Statutu ZHP wygasza hm. Adamowi Marianowi Kowalczuk i odwołuje z funkcji Skarbnika Komendy Hufca z dniem 01.01.2015 r.

2.Uchwała wchodzi z życie z dniem podjęcia

hm. Wojciech Pietraszewski
podpis Komendanta Hufca