1% KRS: 0000271846

Rozkazy

Rozkaz L2/2013

Związek Harcerstwa Polskiego
Komendant Hufca Sokółka
im. hm. Witolda Biziuka

Rozkaz L2/2013

2. Hufiec
2.4. Kapituła stopni harcerskich
2.4.1. Na wniosek kapituły stopni harcerskich z dnia 30.01.2013 r. próbę wędrowniczą
zamykam z wnioskiem pozytywnym dh. Natalii Gęślickiej, dh. Ewelinie Sepko, dh. Izabeli Normantowicz.

7. Mianowania instruktorów
7.1. Zamknięcia próby na stopień przewodniczki/przewodnika
7.1.1. Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 19.03.2013 r. zamykam próbę,
przyznaję stopień przewodnika i dopuszczam do złożenia Zobowiązania Instruktorskiego dh. Poli Natalii Aniśkiewicz.

CZUWAJ !
Komendant Hufca
hm. Wojciech Pietraszewski