1% KRS: 0000271846

Uchwały Komendy Hufca

UCHWAŁA NR 8/2015

Uchwała Nr 8/2015 Komendy Hufca ZHP Sokółka z dnia 12 grudnia 2015r. w sprawie przyjęcia budżetu hufca na 2016 rok. § 1 Na podstawie § 52 ust. 2 pkt 4) Statutu ZHP Komenda Hufca ZHP Sokółka uchwala, co następuje: 1. Przyjmuje się budżetu hufca

UCHWAŁA NR 7/2015

Uchwała Nr 7/2015 Komendy Hufca ZHP Sokółka z dnia 12 grudnia 2015r. w sprawie przyjęcia zakresów obowiązków komendanta hufca, zastępcy komendanta hufca ds. programowych, zastępcy komendanta hufca ds. organizacyjnych, skarbnika hufca, członków

UCHWAŁA N R 6/2015

Uchwała Nr 6/2015 Komendy Hufca ZHP Sokółka z dnia 12 grudnia 2015r. w sprawie Regulaminu pracy Komendy Hufca ZHP w Sokółce § 1 Na podstawie § 52 ust. 2 pkt 1) Statutu ZHP Komenda Hufca ZHP w Sokółce uchwala, co następuje: 1. Wprowadza się nowy

UCHWAŁA NR 5/2015

Uchwała Komendy Hufca ZHP Sokółka Nr 5/2015 z dnia 04 września 2015r. w sprawie braku zgody na odwołanie Członka Komendy Hufca ZHP Sokółka § 1 Komenda Hufca ZHP Sokółka, działając na podstawie § 52 ust. 2 Statutu ZHP nie wyraża zgody na

UCHWAŁA NR 4/2015

Uchwała Komendy Hufca ZHP Sokółka Nr 4/2015 z dnia 04 września 2015r. w sprawie terminu i miejsca organizacji Zjazdu Zwykłego Hufca ZHP Sokółka § 1 Na podstawie § 48 ust. 4 Statutu ZHP Komenda Hufca ZHP Sokółka uchwala, co następuje: 1. Zjazd