1% KRS: 0000271846

Uchwały Komendy Hufca

UCHWAŁA NR 9/2015

Uchwała Nr 9/2015 Komendy Hufca ZHP Sokółka z dnia 12 grudnia 2015r. w sprawie przyjęcia do realizacji „Programu pracy Hufca ZHP Sokółka im. hm. Witolda Biziuka na rok 2015/2016” § 1 Na podstawie § 52 ust. 2 pkt 3) Statutu ZHP Komenda Hufca ZHP

UCHWAŁA NR 8/2015

Uchwała Nr 8/2015 Komendy Hufca ZHP Sokółka z dnia 12 grudnia 2015r. w sprawie przyjęcia budżetu hufca na 2016 rok. § 1 Na podstawie § 52 ust. 2 pkt 4) Statutu ZHP Komenda Hufca ZHP Sokółka uchwala, co następuje: 1. Przyjmuje się budżetu hufca

UCHWAŁA NR 7/2015

Uchwała Nr 7/2015 Komendy Hufca ZHP Sokółka z dnia 12 grudnia 2015r. w sprawie przyjęcia zakresów obowiązków komendanta hufca, zastępcy komendanta hufca ds. programowych, zastępcy komendanta hufca ds. organizacyjnych, skarbnika hufca, członków