1% KRS: 0000271846

Rozkazy

R O Z K A Z L4/2016

R O Z K A Z L4/2016 Wyjątki z rozkazu komendanta chorągwi L3/2016 z dnia 31 marca 2016r. Podaję do wiadomości, że z dniem 16 października 2015r. Rada Chorągwi powołała do swojego składu phm. Leszka Zaniewskiego. Podaję do wiadomości, że w

R O Z K A Z L3/2016

Związek Harcerstwa Polskiego Komendant Hufca Sokółka im. hm. Witolda Biziuka R O Z K A Z L 3/2016 Z okazji Dnia Myśli Braterskiej Zuchom, Harcerzom, Harcerzom Starszym, Wędrownikom, Starszyźnie, Instruktorom składam serdeczne życzenia braterstwa

R O Z K A Z L2/2016

Związek Harcerstwa Polskiego Komendant Hufca Sokółka im. hm. Witolda Biziuka R O Z K A Z L 2/2016 Wyjątki z rozkazu komendanta chorągwi L1/2016 z dnia 22 stycznia 2016 r. Podaję do wiadomości, że z dniem 22 stycznia 2016r. na kierownika Referatu

R O Z K A Z L1/2016

Związek Harcerstwa Polskiego Komendant Hufca Sokółka im. hm. Witolda Biziuka R O Z K A Z L 1/2016 Wyjątki z rozkazu komendanta chorągwi L11/2015 z dnia 31 grudnia 2015 r. Podaję do wiadomości, że z dniem 31 grudnia 2015r. na członka Chorągwianej

R O Z K A Z L14/2015

Związek Harcerstwa Polskiego Komendant Hufca Sokółka im. hm. Witolda Biziuka R O Z K A Z L 14/2015 1.Zarządzenia i informacje 1.2.Informacje 1.2.1.W dniu 20 listopada 2015 r. odbył się Zjazd Zwyczajny Hufca ZHP Sokółka, na którym udzielono