1% KRS: 0000271846

Rozkazy

R O Z K A Z L5/2017

R O Z K A Z  L5/2017 Wyjątki z rozkazu komendanta chorągwi L3/2017 z dnia 16 maja 2017r. Podaję do wiadomości, że w dniu 4 marca 2017r. Rada Naczelna ZHP uchwaliła, że zjazdy sprawozdawcze hufców, zwoływane przez komendy hufców zgodnie z § 49

R O Z K A Z L4/2017

R O Z K A Z L4/2017 2.Hufiec 2.1. Zwolnienia w komendzie hufca 2.1.1. Z dniem 15.05.2017r. zwalniam phm. Łukasza Kojtę z członka Kapituły Stopni Harcerskich Hufca ZHP Sokółka. Serdecznie dziękuję druhowi za zaangażowanie i sumienne wypełnianie

R O Z K A Z L3/2017

R O Z K A Z L3/2017 Wyjątki z rozkazu komendanta chorągwi L2/2017 z dnia 01 marca 2017r. Podaję do wiadomości, że z dniem 01 marca 2017r. na funkcje instruktora Chorągwianego Zespołu Kadry Kształcącej został powołany – phm. Łukasz Kojta –

R O Z K A Z L2/2017

R O Z K A Z  L2/2017 22 lutego skautki i skauci na całym świecie obchodzą Dzień Myśli Braterskiej. W dniu urodzin założyciela skautingu Roberta Baden-Powella i jego żony Olave, naczelnej skautki świata, życzę Wam odwagi w byciu dobrymi ludźmi,

R O Z K A Z L1/2017

R O Z K A Z L1/2017 Wyjątki z rozkazu komendanta chorągwi L12/2016 z dnia 30 grudnia 2016r. Podaję do wiadomości, że Kurs drużynowych wędrowniczych „Ogień” ukończyły dh. Justyna Samojło (z wyróżnieniem) oraz pwd. Agata Kamlińska. W kursie