1% KRS: 0000271846

Rozkazy

R O Z K A Z L1/2017

R O Z K A Z L1/2017 Wyjątki z rozkazu komendanta chorągwi L12/2016 z dnia 30 grudnia 2016r. Podaję do wiadomości, że Kurs drużynowych wędrowniczych „Ogień” ukończyły dh. Justyna Samojło (z wyróżnieniem) oraz pwd. Agata Kamlińska. W kursie

R O Z K A Z L8/2016

R O Z K A Z L8/2016 Wyjątki z rozkazu komendanta chorągwi L11/2016 z dnia 28 października 2016r. Podaję do wiadomości, że w związku z zakończeniem realizacji zadań rozwiązano z dniem 28 października 2016 r. Zespół ds. Harcerskiej Akcji Letniej

R O Z K A Z L6/2016

R O Z K A Z L6/2016 Wyjątki z rozkazu komendanta chorągwi L5/2016 z dnia 03 czerwca 2016r. Podaję do widomości, że Kurs Kadry Kształcącej „FAJRO” ukończył phm. Łukasz Hołowieszko. Wyjątki z rozkazu komendanta chorągwi L6/2016 z dnia 24 czerwca

R O Z K A Z L5/2016

R O Z K A Z L5/2016 1.Zarządzenia i informacje 1.2. Informacje 1.2.1. Informuję o Uchwale Komendy ZHP Sokółka: – nr 1/2016 z dnia 22 marca 2016r. w sprawie przyjęcia do realizacji „Planu kształcenia Hufca ZHP Sokółka im. hm. Witolda

R O Z K A Z L4/2016

R O Z K A Z L4/2016 Wyjątki z rozkazu komendanta chorągwi L3/2016 z dnia 31 marca 2016r. Podaję do wiadomości, że z dniem 16 października 2015r. Rada Chorągwi powołała do swojego składu phm. Leszka Zaniewskiego. Podaję do wiadomości, że w