1% KRS: 0000271846

Rozkazy

R O Z K A Z L7/2017

R O Z K A Z L7/2017 1. Zarządzenia i informacje 1.2. Informacje 1.2.1. Informuję, że w związku ze zmianą przydziału służbowego, ks. pwd. Kamil Norel utracił czynne prawo wyborcze i został skreślony z listy uczestników Zbiórki Wyborczej Delegata

R O Z K A Z L6/2017

R O Z K A Z L6/2017 1. Zarządzenia i informacje 1.2. Informacje 1.2.1. Informuję, że zgodnie z Uchwałą Komendy ZHP Chorągwi Białostockiej nr 21/2017 z dnia 13 czerwca 2017r. w sprawie określenia liczby delegatów na XL Zjazd ZHP oraz terminarza

R O Z K A Z L5/2017

R O Z K A Z  L5/2017 Wyjątki z rozkazu komendanta chorągwi L3/2017 z dnia 16 maja 2017r. Podaję do wiadomości, że w dniu 4 marca 2017r. Rada Naczelna ZHP uchwaliła, że zjazdy sprawozdawcze hufców, zwoływane przez komendy hufców zgodnie z § 49