1% KRS: 0000271846

Rozkazy

R O Z K A Z L7/2017

R O Z K A Z L7/2017 1. Zarządzenia i informacje 1.2. Informacje 1.2.1. Informuję, że w związku ze zmianą przydziału służbowego, ks. pwd. Kamil Norel utracił czynne prawo wyborcze i został skreślony z listy uczestników Zbiórki Wyborczej Delegata