1% KRS: 0000271846

Informacje

DZIEŃ MYŚLI BRATERSKIEJ

HUFCOWY DZIEŃ MYŚLI BRATERSKIEJ- LIPSK 2017 R. Dnia 18.02.2017 r. w sali gimnastycznej ZSS w Lipsku odbył się Dzień Myśli Braterskiej Hufca ZHP Sokółka. Organizatorem spotkania była 6 Lipska Drużyna Harcerskiej Służby Granicznej „Żubry”. W

HUFCOWY TURNIEJ STRZELECKI

HUFCOWY TURNIEJ STRZELECKI 4 lutego odbył się II Hufcowy Turniej Strzelecki „Tarcza”. Tegoroczna edycja kierowana była do Harcerzy Starszych, Wędrowników oraz Instruktorów. Uczestnikami były: 1 Dąbrowska Drużyna Harcerska „Gladius”, 1 Sokólska