1% KRS: 0000271846

Informacje

STO LAT NIEPODLEGŁOŚCI

Dnia 11 listopada harcerze wzięli udział w sokólskich obchodach 100 rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości. Harcerze uczestniczyli we mszy św. w kościele pw. św. Antoniego. Następnie wraz z innymi uczestnikami uroczystości

Z WIZYTĄ W STOLICY

W miniony weekend 50-osobowa grupa harcerzy i instruktorów Hufca ZHP Sokółka uczestniczyła w wycieczce do Warszawy. Wyjazd odbył się dzięki uprzejmości i na zaproszenie Pana Mieczysława Kazimierza Baszko Posła na Sejm RP. Było to kolejne z