1% KRS: 0000271846

Author Archives

About the Author

  ZLOT HUFCA

  „Kocham Cię! ZHP” – pod takim hasłem odbył się w dnia 03-04.06.2017r. Zlot Hufca ZHP Sokółka im. hm. Witolda Biziuka. W tegorocznym zlocie, zorganizowanym na terenie bazy harcerskiej „Kamionek” w Kamiennej Nowej, uczestniczyło ponad 120 osób:

  WIELOBÓJ ZUCHOWY

  W dniu 27.05.2017r. w Zespole Szkół Ogólnokształcących na Osiedlu Zielonym odbył się VIII  Zuchowy Wielobój Sprawnościowy. Celem turnieju było podniesienie sprawności fizycznej zuchów, popularyzacja gier i zabaw wśród dzieci oraz integracja

  R O Z K A Z L4/2017

  R O Z K A Z L4/2017 2.Hufiec 2.1. Zwolnienia w komendzie hufca 2.1.1. Z dniem 15.05.2017r. zwalniam phm. Łukasza Kojtę z członka Kapituły Stopni Harcerskich Hufca ZHP Sokółka. Serdecznie dziękuję druhowi za zaangażowanie i sumienne wypełnianie

  R O Z K A Z L3/2017

  R O Z K A Z L3/2017 Wyjątki z rozkazu komendanta chorągwi L2/2017 z dnia 01 marca 2017r. Podaję do wiadomości, że z dniem 01 marca 2017r. na funkcje instruktora Chorągwianego Zespołu Kadry Kształcącej został powołany – phm. Łukasz Kojta –